Przejdź do treści

Kalendarium

24.04.2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
30.04.2019
Jednostkowy raport roczny za rok 2018
30.04.2019
Skonsolidowany raport roczny za rok 2018
30.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
30.09.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
29.11.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku