Zarząd

 

Zarząd PROTEKTOR S.A.


Andrzej Filip Wojciechowski - Prezes Zarządu

Pan Andrzej Filip Wojciechowski to doświadczony menedżer szczebla zarządowego. Główny profil to budowa strategii, planowanie i przeprowadzanie zmiany w firmach - zarówno wynikającej z konieczności restrukturyzacji jak i podyktowanej chęcią rozwoju. Kierował podmiotami o dużej skali w firmach obejmujących swoim zasięgiem głównie Europę. Specjalizuje się budowaniu strategii oraz ich implementacji zarówno w wymiarze rozwoju przychodów jak i optymalizacji kosztów. Główny motyw jaki przyświeca jego pracy to kreowanie wartości firmy przy jednoczesnym poszanowaniu interesariuszy. Jego dorobek obejmuje pracę dla prywatnych właścicieli jak i spółek skarbu państwa. W latach 2016-2017 był prezesem Grupy Black Red White, wcześniej w latach 2012-2015 – pracował w Grupie PKP na stanowisku dyrektor zarządzający ds. strategii PKPSA, później wiceprezes ds. restrukturyzacji PKP PLK a następnie prezes zarządu PKP PLK. Przed pracą na kolei był w latach 2009-2012 dyrektorem zarządzającym ds. sprzedaży PKO TFI.
Od 11 grudnia 2017 Prezes Zarządu PROTEKTOR S.A., od 27 marca 2018 Członek Zarządu Inform Brill GmbH z siedzibą w St. Ingbert (Niemcy; jednostka zależna Emitenta).


Piotr Majewski - Członek Zarządu
Pan Piotr Majewski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie- Wydział Ekonomiczny, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie- studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość Zarządcza i Controlling, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie- studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Majewskiego przedstawia się następująco:

  • 2012- obecnie: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu PROTEKTOR S.A.,
  • 2010- obecnie: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu ABEBA FRANCE S.A.R.L. (jednostka zależna Emitenta),
  • 2009- obecnie: Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w spółkach: Abeba Specialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą w St. Ingbert (Niemcy; jednostka zależna Emitenta)
    oraz Inform Brill GmbH z siedzibą w St. Ingbert (Niemcy; jednostka zależna Emitenta),
  • 2008- 2009: PROTEKTOR S.A., Dyrektor Finansowy i Prokurent,
  • 2007- 2008: LPBO S.A., kierownik działu controllingu i Prokurent,
  • 2004– 2007: LPBO S.A., specjalista ds. controllingu,
  • 2004: Roto-Frank Sp z o.o., specjalista ds. logistyki,
  • 2003: MidAmerica Bank w Chicago, IL, USA, teller.


Paweł Rolewski - Członek Zarządu ds. handlowych

Pan Paweł Rolewski od początku swojej drogi zawodowej związany jest z rozwojem biznesu w sektorze PPE w której na przestrzeni ostatnich 20 lat zdobył imponujące doświadczenie. Jego pierwsze doświadczenie zawodowe trwające ponad 15 lat związane jest z firmą 3M. 3M ukształtowała go jako managera i specjalistę w tym zakresie, oraz dała znakomity warsztat w obszarze sprzedaży, rozwoju produktu, budowania długotrwałych relacji z klientami firmy którzy działali w sektorach prywatnym i publicznym. Jego doświadczenie z tego okresu obejmuje zarówno gotowe produkty jaki i rozwiązania techniczne które oferowała firma. Po latach spędzonych w 3M przeszedł do firmy DuPont gdzie odpowiadał za rozwój biznesu firmy w sektorze PPE (usługi) w krajach Europy Centralnej. W tym okresie miał też okazję pracować z rynkami czeskim i niemieckim.
Od 11 grudnia 2017 Członek Zarządu ds. handlowych PROTEKTOR S.A., od 27 marca 2018 Członek Zarządu ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą w St. Ingbert (Niemcy; jednostka zależna Emitenta).