Zarząd

Zarząd PROTEKTOR S.A.

 

Andrzej Filip Wojciechowski - Prezes Zarządu

Pan Andrzej Filip Wojciechowski to doświadczony menedżer szczebla zarządowego. Główny profil to budowa strategii, planowanie i przeprowadzanie zmiany w firmach - zarówno wynikającej z konieczności restrukturyzacji jak i podyktowanej chęcią rozwoju. Kierował podmiotami o dużej skali w firmach obejmujących swoim zasięgiem głównie Europę. Specjalizuje się budowaniu strategii oraz ich implementacji zarówno w wymiarze rozwoju przychodów jak i optymalizacji kosztów. Główny motyw jaki przyświeca jego pracy to kreowanie wartości firmy przy jednoczesnym poszanowaniu interesariuszy. Jego dorobek obejmuje pracę dla prywatnych właścicieli jak i spółek skarbu państwa. W latach 2016-2017 był prezesem Grupy Black Red White, wcześniej w latach 2012-2015 – pracował w Grupie PKP na stanowisku dyrektor zarządzający ds. strategii PKPSA, później wiceprezes ds. restrukturyzacji PKP PLK a następnie prezes zarządu PKP PLK. Przed pracą na kolei był w latach 2009-2012 dyrektorem zarządzającym ds. sprzedaży PKO TFI.

Od 11 grudnia 2017 Prezes Zarządu PROTEKTOR S.A., od 27 marca 2018 Członek Zarządu Inform Brill GmbH z siedzibą w St. Ingbert (Niemcy; jednostka zależna Emitenta).

 

Paweł Rolewski - Członek Zarządu ds. handlowych

Pan Paweł Rolewski od początku swojej drogi zawodowej związany jest z rozwojem biznesu w sektorze PPE w której na przestrzeni ostatnich 20 lat zdobył imponujące doświadczenie. Jego pierwsze doświadczenie zawodowe trwające ponad 15 lat związane jest z firmą 3M. 3M ukształtowała go jako managera i specjalistę w tym zakresie, oraz dała znakomity warsztat w obszarze sprzedaży, rozwoju produktu, budowania długotrwałych relacji z klientami firmy którzy działali w sektorach prywatnym i publicznym. Jego doświadczenie z tego okresu obejmuje zarówno gotowe produkty jaki i rozwiązania techniczne które oferowała firma. Po latach spędzonych w 3M przeszedł do firmy DuPont gdzie odpowiadał za rozwój biznesu firmy w sektorze PPE (usługi) w krajach Europy Centralnej. W tym okresie miał też okazję pracować z rynkami czeskim i niemieckim.

Od 11 grudnia 2017 Członek Zarządu ds. handlowych PROTEKTOR S.A., od 27 marca 2018 Członek Zarządu ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą w St. Ingbert (Niemcy; jednostka zależna Emitenta).

 

Sławomir Baniak - Członek Zarządu ds. finansowych

Pan Sławomir Baniak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość. Posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji modeli biznesowych spółek kapitałowych. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk akcji w PKO TFI S.A., gdzie zajmował się analizami portfela spółek technologicznych. Od 2012 – 2015 Dyrektor Departamentu Analiz Polskich Kolei Państwowych, gdzie odpowiadał między innymi za nadzór ekonomiczny nad spółkami Grupy PKP, wdrożenie szeregu projektów restrukturyzacyjnych w obszarze finansów i sprzedaży oraz prywatyzację spółek zależnych. Od 2015 – 2016 Dyrektor Zarządzający pionem Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego Grupy PKP oraz członek Rad Nadzorczych PKP CARGO SA i PKP LHS Sp. z o.o. W tym okresie pełnił również rolę Przewodniczącego Społecznego Zespołu Doradców przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju, w którym odpowiadał za przygotowanie strategii realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych. Od 2016 roku zatrudniony na stanowisku Managera Inwestycyjnego w butiku inwestycyjnym Luma Investment S.A., gdzie współtworzył zespół nadzoru korporacyjnego ,w tym kontrolingu, oraz brał aktywny udział w przygotowaniu strategii inwestycyjnej funduszu. Uczestniczył w szeregu procesów zakończonych sukcesem, których celem była poprawa wyników ekonomicznych i operacyjnych firm produkcyjnych i handlowych.

Od 27 czerwca 2018 Członek Zarządu ds. finansowych protektor S.A.