Kariera

Osoby zainteresowane rozwojem i karierą w dynamicznej i pełnej wyzwań międzynarodowej Grupie Kapitałowej Protektor, zapraszamy do przesłania aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres siedziby PROTEKTOR S.A. lub na adres skrzynki pocztowej:

     HR@protektorsa.pl

Aplikacja powinna zawierać informację, jakiego stanowiska/ Działu dotyczy oraz być opatrzona klauzulą:
"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTEKTOR S.A. moich danych osobowych na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).
Równocześnie oświadczam, że
• zapoznałem się z klauzulą informacyjną PROTEKTOR S.A.  ws. Ochrony danych osobowych
• jestem świadomy/-a, że Administratorem danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych PROTEKTOR S.A. (z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24A-B, 20-277 Lublin) oraz jakie mi z tego tytułu przysługują prawa”.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Wszystkim aplikującym dziękujemy za zainteresowanie oraz przypominamy, że skontaktujemy sie wyłącznie z Kandydatami, spełniającymi nasze wymagania i oczekiwania.

 

AKTUALNE OFERTY PRACY:

     Specjalista ds. płatnosci i rozliczeń (CASH MANAGER) 

   

 

AKTUALNE OFERTY PRAKTYK/ STAŻU:
     brak