Dywidenda

Rok obrotowy Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda łącznie [zł] Dywidenda na jedną akcję [zł]
2016 29 września 2017 13 października 2017 4.374.968,00 0,23
2015 26 września 2016 10 października 2016 5.896.696,00 0,31
2014 25 września 2015 9 października 2015 5.516.264,00 0,29
2013 26 września 2014 10 października 2014 5.135.832,00 0,27
2012 brak dywidendy
2011 brak dywidendy