kalendarium


Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

15
11.2017

Dzień wypłaty dywidendy

13
10.2017

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

29
09.2017

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.

31
08.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A.

30
06.2017

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

25
05.2017

Jednostkowy raport roczny za rok 2016 r.

28
04.2017

Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r.

28
04.2017