kalendarium


Termin wypłaty dywidendy

11
12.2018

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2018

29
11.2018

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018

28
09.2018

Dzień dywidendy

11
09.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

17
08.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

11
06.2018

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2018

30
05.2018

Skonsolidowany raport roczny za 2017

30
04.2018

Jednostkowy raport roczny za 2017

30
04.2018